Introductie

Er zijn verschillende mogelijke oorzaken waarom de Bridgemate "Tafel nog niet geactiveerd" of "Systeem nog niet geactiveerd" toont wanneer het apparaat wordt aangezet. In dit artikel worden de mogelijke oorzaken beschreven en hoe deze op te lossen.

 


Informatie

Als het Bridgemate systeem wordt gestart vanuit het rekenprogramma en de Bridgemate  "Tafel nog niet geactiveerd" of "Systeem nog niet geactiveerd" toont wanneer het apparaat wordt aangezet, is het mogelijk dat een (of meer) van de volgende situaties van toepassing is:

 1. Het Bridgemate II scoresysteem is nog niet gestart vanuit het rekenprogramma. Het Bridgemate II basisstation bevat nog geen (tafel) informatie.
  --> In BCS, ga naar Basisstation --> Toon tafels en controleer of alle tafels in het basisstation staan.
 2. Het Bridgemate II scoresysteem is opgestart maar er is geen tafel met het betreffende nummer toegevoegd aan het basisstation.
  --> In BCS, ga naar Basisstation --> Toon tafels en controleer of de betreffende tafel is toegevoegd aan het basisstation.
 3. Het basisstation en de Bridgemate staan niet op hetzelfde kanaal ingesteld.
  --> In BCS, controleer op welke kanaal het basisstation staat ingesteld (linksboven in het scherm), en in de Bridgemate II, controleer hetzelfde in het setup scherm: 4. De regio instellingen in BCS zijn niet hetzelfde als die in de Bridgemate.
  --> In BCS, controleer op welke regio het basisstation staat (linksboven in het scherm, en in de Bridgemate II, controleer het setup scherm (zie afbeelding hierboven)
 5. Het basisstation is niet binnen bereik van de Bridgemate en kan niet communiceren met de Bridgemate.
  --> Verklein de afstand tussen de Bridgemate en het basisstation.
 6. De firmware op het basisstation is niet compatibel met die van de Bridgemate II.
  --> In BCS, controleer de firmware versie van het basisstation (links boven in het scherm), en controleer de versie in het scherm van de Bridgemate II:


  --> Vervolgens controleer, met behulp van dit artikel: Overzicht van compatibele Bridgemate II-firmwareversies dat de versies compatibel met elkaar zijn. Indien er incompatibele firmwareversies wordt gebruikt, werk het basisstation en Bridgemates bij naar de nieuwste versie.

Nadat u bovenstaande hebt gedaan en de Bridgemate toont nog steeds "tafel nog niet geactiveerd", probeer dan het volgende:

 1. De RF finetune waarde moet worden gereset.
  --> Op de Bridgemate II druk op de SETUP knop, daarna op de INFO knop, Houd nu de '5' toets enkele seconden ingedrukt om de finetune waarde te achterhalen. Druk nu de '5' toets wederom enkele seconden in om de waarden te resetten naar 0.
 2. Stel het basisstation en de Bridgemate in op een andere regio. Bijvoorbeeld als u in Europa bent, zet de regio naar "N-Amerika" en probeer opnieuw. Als de Bridgemate verbinding maakt, stel het basisstation en de Bridgemate terug in op de originele regio instellingen en probeer het opnieuw.
 3. Probeer met een nieuw setje batterijen. Gebruik altijd alkaline batterijen. Vermijd het gebruik van oplaadbare batterijen en zink-kool batterijen.

 


Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel.

 


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.

 


Update historie

09-01-2020 - Artikel gepubliceerd