Introductie

Bridgemate II heeft verschillende mogelijkheden voor het weergeven van spelresultaten. Op basis van de geselecteerde mogelijkheid wordt andere informatie getoond. In dit artikel worden de verschillende mogelijkheden uitgelegd en hoe u de uitkomst kunt tonen op de Bridgemate II.

 


Procedure

De Bridgemate II heeft twee verschillende methoden voor het weergeven van de resultaten op een spel. Beiden kunnen worden getoond met drie verschillende opmaken. Deze methoden zijn:

  • Frequentiestaat. Deze methode groepeert identieke contract/leider/resultaat combinaties en geeft de frequentie aan voor deze combinatie.
  • Scorekaart. Deze methode toont een aparte regel voor elke keer dat het spel gespeeld is.


Elke methode kan worden getoond met drie verschillende opmaken:

  • 6 resultaten per scherm (kleiner lettertype), scores in 1 kolom, scores worden getoond met een + of -
  • 6 resultaten per scherm (kleiner lettertype), scores in twee kolommen, + scores voor NZ in de linker kolom, + scores voor OW in de rechter kolom.
  • 4 resultaten per scherm (groter lettertype), scores in 1 kolom, scores worden getoond met een + of een -


Frequentiestaat

De frequentiestaat groepeert de scores op basis van contract - leider - resultaat. Hetzelfde contract + resultaat maar met verschillende leider (O i.p.v. W bijvoorbeeld) worden apart getoond. De start wordt niet getoond in dit overzicht. Scores worden gesorteerd van hoogste score voor Noord-Zuid naar de laagste score voor Noord-Zuid.

Een voorbeeld van een frequentiestaat is:
 


Scorekaart

De scorekaart toont elke score apart. De uitkomst wordt getoond indien beschikbaar. Scores worden gesorteerd van de hoogste score voor Noord-Zuid naar de laagste scoor voor Noord-Zuid.

Een voorbeeld van een scorekaart is:
 


Een methode selecteren

In uw rekenprogramma zijn alle verschillende methodes en opmaak mogelijkheden aanwezig bij de Bridgemate instellingen. Raadpleeg de handleiding van uw rekenprogramma voor het instellen van de Bridgemates.Extra informatie

Er is geen extra informatie beschikbaar voor dit artikel

 


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.

 


Update historie

10-01-2020 - Artikel gepubliceerd