Introductie

Het Bridgemate II basisstation is essentieel voor het gebruik van het Bridgemate II scoresysteem. Het basisstation wordt aangesloten via een USB-poort op de computer. Alvorens het apparaat voor de eerste keer aangesloten wordt en in gebruik wordt genomen, is het noodzakelijk dat het stuurprogramma voor het Bridgemate II basisstation wordt geïnstalleerd op de computer.
 


Voorwaarden

Benodigd Windows besturingssysteem:

 • Windows 7 (32/64 bit)
 • Windows 8 (32/64 bit)
 • Windows 8.1 (32/64 bit)
 • Windows 10 (32/64 bit)
 • Windows 11 (64 bit)

Procedure

Ga als volgt te werk om het stuurprogramma te installeren:

 1. Sluit alle programma's af en zorg dat het basisstation niet is aangesloten.
 2. Klik hier voor het downloaden van het stuurprogramma.
 3. Zodra u gevraagd wordt om dit bestand te openen of op te slaan, kiest u voor "Openen". Het bestand wordt nu eerst gedownload naar uw computer en vervolgens opgestart.
 4. Volg de instructies op het scherm. Het stuurprogramma wordt nu automatisch geïnstalleerd.
 5. Nadat het installatieprogramma is afgesloten, sluit u het Bridgemate II USB basisstation aan. Het basisstation zal nu automatisch herkend worden en in gebruik worden genomen. Mocht dat niet zo zijn, volg dan de instructies hieronder vermeld bij "Basisstation wordt niet herkend".
 6. Sluit het basisstation aan, start Bridgemate Control Software op en controleer de status van het basisstation. Controleer dat u in het kader linksboven achter "Basisstation" de tekst "Aangesloten" ziet staan. Het stuurprogramma is nu correct geïnstalleerd en u kunt nu gebruik maken van het Bridgemate II systeem.

 


Basisstation wordt niet herkend

Indien het basisstation niet herkend wordt en de tekst "Niet aangesloten" verschijnt, controleer dan eerst dat het lampje "USB/battery power" op het basisstation groen brandt. Indien dat niet het geval is, controleer de aansluitingen van het basisstation op de computer. Probeert u het eventueel op een andere USB-poort van de computer. Als het stuurprogramma is geïnstalleerd en het basisstation correct is aangesloten, controleert u vervolgens in Windows Apparaatbeheer of het stuurprogramma correct is geïnstalleerd en Windows het basisstation kan herkennen. Zorg dat het basisstation is aangesloten en volg onderstaande stappen

Ga als volgt te werk om Windows apparaatbeheer te openen

 1. Ga naar Windows menu Start.
 2. Druk met de rechtermuisknop op "Computer" of "Deze computer".
 3. Druk op "Eigenschappen".
 4. Windows 7: druk op "Apparaatbeheer"; 
 5. Het apparaatbeheerscherm verschijnt. Controleer of bij "Onbekende apparaten" een vermelding staat van "Bridgemate USB server".
 6. Druk met de rechtermuisknop op "Bridgemate USB server" en kies voor "Stuurprogramma bijwerken".
 7. Indien Windows vraagt of u op internet naar stuurprogramma's wilt zoeken, kies "Nee, nu niet".
 8. Kies voor "Automatisch zoeken naar stuurprogramma's" of "De software automatisch installeren". Windows zal nu automatisch het geïnstalleerde stuurprogramma herkennen en deze toepassen. Indien Windows aangeeft dat het stuurprogramma de Windows logo test niet heeft doorstaan, klikt u op "Toch installeren". Het stuurprogramma wordt nu definitief geïnstalleerd.

 


Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel.

 


Zie ook

Stuurprogramma voor Bridgemate II downloaden

 


Update historie

14-01-2020 - Artikel gepubliceerd
11-10-2021 - Windows 11 toegevoegd