Introductie

Bij het versturen van e-mails vanuit Bridge-It verschijnt de melding Error -10 “Syntax error in parameters or arguments” zodra Bridge-It probeert contact te maken met de smtp server.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 4.1 t/m 4.4.


Handelwijze

Deze foutmelding kan verschillende oorzaken hebben:

  • Afwijkende karakters in computernaam. Deze foutmelding doet zich voor als in de computernaam één of meerdere niet-standaard karakters voorkomen. Standaard karakters zijn A-Z, a-z, 0-9 en het min-teken (-). Bij gebruik van andere karakters kan de computer niet op het netwerk gevonden worden, tenzij u gebruik maakt van de Microsoft DNS server. Om dit probleem op te lossen wijzigt u de naam van uw computer. U doet dit door met de rechtermuisknop op "Deze computer" te klikken, kies voor eigenschappen, selecteer tabblad "Computernaam" en wijzig vervolgens de naam. Het kan benodigd zijn om de computer opnieuw op te starten om deze wijziging door te voeren.
  • Ongeldig e-mailadres afzender. Het e-mailadres van de afzender dat is ingevuld in menu Systeem -> Instellingen -> tabblad E-mail is ongeldig. Vul hier een bestaand e-mailadres in. In veel gevallen dient dit een e-mailadres te zijn dat behoort bij de provider waarvan de SMTP server is ingevuld.

Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

23-03-2020 - Artikel gepubliceerd