Introductie

Indien een Bridgemate Pro scoreapparaat niet bij het Bridgemate Pro basisstation wil aanmelden terwijl het Bridgemate Pro basisstation wel is aangesloten in Bridgemate Control Software, kunt u met onderstaande checklist nagaan of alle instellingen en handelingen juist zijn verricht.


Handelwijze

In de volgende gevallen zal een Bridgemate Pro zich niet aanmelden bij het Bridgemate Pro basisstation:

  • De Bridgemate Pro is ingesteld voor een tafel die niet is toegevoegd aan het basisstation. Controleer in Bridgemate Control Software in menu Basisstation -> Toon tafels of de tafel is toegevoegd aan het basisstation. Indien in de getoonde lijst de tafel niet voorkomt, dan kan de Bridgemate zich ook niet aanmelden.
  • De tafel is reeds volledig gespeeld en alle scores zijn geregistreerd voor deze tafel. In dat geval geeft de Bridgemate de melding "Einde zitting" en zal zich automatisch weer afmelden.
  • Er is reeds een Bridgemate met hetzelfde lijn/tafelnummer instelling die zich reeds heeft aangemeld bij het basisstation. Er kunnen geen twee Bridgemates met hetzelfde lijn/tafelnummer instelling zich tegelijk aanmelden bij het basisstation. Om te controleren of er al een Bridgemate zich heeft aangemeld, gaat u Bridgemate Control Software naar menu Basisstation -> Toon tafels en controleert u of de betreffende tafel een groene status heeft. In dat geval is de tafel reeds aangemeld. U kunt de Bridgemate handmatig afmelden door de tafel te selecteren en vervolgens op "Tafel(s) afmelden" te drukken.
  • Het basisstation is niet binnen bereik van de Bridgemate. Zet Bridgemate en basisstation dichter bij elkaar.
  • Het basisstation en de Bridgemate communiceren niet op hetzelfde kanaal. Het kanaalnummer op de Bridgemate en basisstation dient identiek te zijn. Het kanaalnummer van het basisstation stelt u in via menu Basisstation -> Kanaal selecteren in Bridgemate Control Software. Op de Bridgemate kunt u het kanaal instellen door de wedstrijdleiderplug te plaatsen in de Bridgemate zodra het scherm "Bridgemate Pro" + versienummer getoond wordt. Het nummer achter de lijnletter is het ingestelde kanaal. Zie ook de Handleiding Bridgemate Control Software hoofdstuk 2 voor meer informatie over het instellen van het kanaal.
  • De regio ingesteld op het basisstation komt niet overeen met de Bridgemate. Voor Nederlandstalige Bridgemates dient de regio instelling van het basisstation op Europa te staan. U stelt dit in Bridgemate Control Software via menu Basissstation -> Regio selecteren. Zie ook de Handleiding Bridgemate Control Software hoofdstuk 2 voor meer informatie over het instellen van de regio.
  • De firmware versies van Bridgemate en basisstation komen niet overeen. Indien er onjuiste combinaties van firmware gebruikt wordt, kunnen Bridgemate en basisstation niet met elkaar communiceren. De firmware versie van de Bridgemate wordt weergegeven in het startscherm "Bridgemate Pro" op het apparaat zelf. De meest gebruikte versie is 1.2.6 op het Bridgemate Pro basisstation en 2.2.2, 2.2.3 of 2.3.2a op de Bridgemate Pro scoreapparaten. Meer informatie over het bijwerken van de firmware is beschreven in dit document. 
  • Herprogrammeer de firmware van het Bridgemate Pro basisstation. Firmware versie 1.2.6 en instructies voor het herprogrammeren zijn beschikbaar in dit support artikel.

Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel.

 


Zie ook

Download Bridgemate Pro firmware 2.3.2a en basisstation 1.2.6


Update historie

23-03-2020 - Artikel gepubliceerd