Introductie

Dit artikel geeft antwoord op veelgestelde vragen over het activeren en deactiveren van Bridge-It 4.1 en hoger licenties.

Let op:
Zowel Bridge-It versie 4 als Bridge-It versie 5 kunnen alleen nog maar vanuit het programma geactiveerd/gedeactiveerd worden. Op de computer is daar internet voor vereist op moment van activatie en deactivatie.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 4 en versie 5.


Uitleg


Waar vind ik het Licentiebeheer scherm?

Bij het opstarten van Bridge-It wordt het licentiebeheer scherm automatisch getoond als Bridge-It nog niet is geregistreerd. Indien Bridge-It wel geregistreerd en geactiveerd is, opent u het Licentiebeheer scherm als volgt: in Bridge-It 4 gaat u naar menu Help -> Licentiegegevens; in Bridge-It 5 drukt u linksboven op het "B" logo en daarna op Licentie.


Waar vind ik het "Computer ID"?

Het Bridge-It computer ID wordt getoond in het Licentiebeheer scherm. Zie hierboven hoe Licentiebeheer te openen.

 

Mijn licentie loopt af op 31 januari.

Elk jaar op 31 januari loopt uw huidige licentiebestand af. Vanaf 1 januari kunt u het nieuwe licentiebestand voor het volgende kalenderjaar downloaden. U doet dit door in Bridge-It het licentiebeheer scherm te openen en vervolgens te drukken op "Online verlengen". Het licentiebestand wordt dan automatisch voor het nieuwe kalenderjaar gedownload. Hiervoor is een werkende internetverbinding vereist. Het is NIET noodzakelijk dat u het Computer ID opnieuw registreert. De afloopdatum van het licentiebestand is altijd 31 januari en hoeft derhalve niet gelijk te lopen met de vervaldatum van uw servicecontract.

 

Hoe kan ik mijn licentie verwijderen van een computer?

Om een licentie te verwijderen, deactiveert u Bridge-It vanuit Licentiebeheer. Hiervoor is een werkende internet verbinding vereist. Open het Licentiebeheer scherm en kies voor "Online deactiveren". De licentie wordt nu gedeactiveerd. Let op: deactivatie is pas mogelijk vanaf 7 dagen na activatie op diezelfde computer. Zie ook Bridge-It 5 deactiveren voor meer informatie.


Wanneer ik een nieuw licentiebestand wil toevoegen aan Bridge-It, of de huidige licentie wil deactiveren, krijg ik de melding "U dient het programma met administrator rechten op te starten om een nieuw licentiebestand in te kunnen laden."

Deze melding doet zich voor op Windows Vista en Windows 7 computers waarbij Gebruikers Accountbeheer is ingeschakeld. U dient Bridge-It met administratorrechten op te starten om de betreffende operatie te kunnen uitvoeren. Om Bridge-It met administratorrechten op te starten, klikt u met de rechtermuisknop op het Bridge-It icon op het bureaublad en kiest u voor "Als administrator uitvoeren". U kunt er ook voor kiezen om Gebruikers Accountbeheer (tijdelijk) uit te schakelen.

 

Hoe kan ik mijn licentie overzetten van de ene computer naar een andere computer?

Om een licentie over te zetten van een oude naar een nieuwe computer, dient u eerst uw Bridge-It te deactiveren op de oude computer. Zie hierboven bij "Hoe kan ik mijn licentie verwijderen van een computer". Vervolgens kunt u de nieuwe computer registreren. Zie de informatie op de pagina Bridge-It downloaden, installeren en activeren voor meer uitleg.

 

Hoe kan ik Bridge-It activeren als de computer niet op internet is aangesloten?

Bridge-It 4 en Bridge-It 5 vereisen een actieve internet verbinding om te activeren en deactiveren. De internetverbinding is alleen nodig op het moment van activeren of deactiveren.


Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel.


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

24-03-2020 - Artikel gepubliceerd