Introductie

Bridgemate Pro en Bridgemate II kunnen na invoer van het spelresultaat een overzicht weergeven van eerder geregistreerde scores op het spel. In dit overzicht komen scores voor die niet op het betreffende spel ingevoerd kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat het spel pas voor het eerst gespeeld is in die lijn. De oorzaak van dit probleem ligt in een verkeerde instelling van top-integraal weergave. Dit probleem doet zich alleen voor als in twee of meer lijnen wordt gespeeld.


Uitleg

Bridgemate Pro en Bridgemate II kunnen een overzicht van eerder behaalde resultaten op een spel weergeven waarbij ook scores kunnen worden getoond die op andere Bridgemates zijn ingevoerd (dit in tegenstelling tot de Bridgemate Classic die alleen maar scores kan tonen die op hetzelfde apparaat zijn ingevoerd). Dit is vooral van toepassing wanneer in de lijn op één of meerdere leentafels gespeeld worden. Ook al rouleren de spellen continue op deze tafels, de Bridgemate zal alle voorgaande scores tonen zoals ook een reizende scorekaart die toont. Dit is mogelijk omdat de scores niet lokaal in de Bridgemate worden bijgehouden, maar in het basisstation dat de scores van alle Bridgemates verzamelt. Telkens als een Bridgemate het overzicht van de voorgaande scores toont, vraagt hij bij het basisstation alle scores op die op het betreffende spel geregistreerd zijn en zal deze scores vervolgens tonen. De spelers krijgen hiermee een volledig overzicht van de resultaten van de andere paren, voor zover gespeeld. Wanneer er in meerdere lijnen wordt gespeeld, kan de Bridgemate ook de scores tonen die op hetzelfde spel in de andere lijn(en) zijn behaald. Dit is van toepassing bij top-integrale wedstrijden waarbij de spellen over de lijnen gedupliceerd worden. Om dit mogelijk te maken dient er gebruik gemaakt te worden van de instelling "Toon scores top-integraal" in het rekenprogramma of Bridgemate Control Software.

 

Instelling "Toon scores top-integraal"

De instelling "Toon scores top-integraal" bepaalt of de Bridgemate scores van alleen zijn eigen lijn toont of ook scores behaald in andere lijnen op hetzelfde spel. Indien deze instelling aangevinkt is, zullen de scores behaald in alle lijnen worden weergegeven. Als deze instelling uitgevinkt staat, zullen alleen de scores uit de eigen lijn worden getoond. Deze instelling (en andere Bridgemate instellingen) kan echter in zowel het rekenprogramma als in Bridgemate Control Software worden aangegeven. Om verkeerd gebruik van deze instelling tegen te gaan, is het van essentieel belang om de instellingen in beide programma's goed te controleren.

 

Instellingen vanuit rekenprogramma of Bridgemate Control beheren

Bridgemate Pro en Bridgemate II instellingen kunnen zowel vanuit het rekenprogramma of vanuit Bridgemate Control (het aansturingsprogramma van de draadloze Bridgemates) worden beheerd. Doorgaans is het handigste om de instellingen vanuit het rekenprogramma te beheren. Om de instellingen vanuit het rekenprogramma te beheren, gaat u in het rekenprogramma naar menu Zitting -> Scores invoeren -> Bridgemate Pro/II Score-invoer, en klikt u vervolgens op tabblad "instellingen". Indien u hier een aantal instellingen ziet staan, kunt u de instellingen vanuit het rekenprogramma beheren. Indien u hier ziet staan "Instellingen van het rekenprogramma worden op dit moment genegeerd door Bridgemate Control Software", worden de Bridgemate instellingen ingegeven in het instellingenscherm van Bridgemate Control Software. U kunt dan op de knop "Instellingen activeren" klikken om het rekenprogramma de controle over de instellingen te laten overnemen. Wilt u wederom Bridgemate Control Softare de instellingen laten beheren, dan dient u dit in Bridgemate Control in te geven. Open Bridgemate Control, ga naar menu Extra -> Instellingen -> Bridgemate, en specificeer "Hanteer Bridgemate instellingen van: Bridgemate Control". Nu worden de instellingen weer door Bridgemate Control bepaald en niet meer door het rekenprogramma. Het rekenprogramma kan slechts een beperkt aantal Bridgemate instellingen beheren. Indien u andere instellingen wilt beheren dan die in het rekenprogramma beschikbaar zijn, dient u de Bridgemate instellingen te beheren vanuit Bridgemate Control.

 

Correct hanteren van de instellingen "Toon scores top-integraal"

De instelling "Toon scores top-integraal" dient overeen te komen met hoe u de zitting speelt. Indien u de zitting speelt met uitslag per lijn, is de zitting niet top-integraal en dient deze instelling uit te staan. Andersom geldt hetzelfde voor als u de zitting top-integraal speelt; in dat geval dient de instelling aan te staan. Omdat de "Toon scores top-integraal" instelling op twee plaatsen ingesteld kan worden, is het noodzakelijk om dit goed te controleren. Stel u speelt de zitting met uitslag per lijn (niet top-integraal), controleer dan eerst in het rekenprogramma (menu Zitting -> Scores invoeren -> Bridgemate Pro/II Score-invoer, tabblad Instellingen) of het rekenprogramma de Bridgemate instellingen hanteert. Zo ja, controleer dan of hier de instelling "Toon scores top-integraal" goed insteld staat (d.w.z. uitgevinkt). Worden de instellingen door Bridgemate Control gehanteerd, start dan Bridgemate Control op, ga naar menu Extra -> Instellingen -> Bridgemate, en controleer aldaar de zelfde instelling en vink deze zonodig uit. Speelt u juist top-integraal, dan hanteert u dezelfde controle, maar dient de instelling juist aangevinkt te zijn. Met deze controle zorgt u ervoor dat u de instelling "Toon scores top-integraal" juist instelt conform hoe u de zitting speelt. Indien de instelling niet conform is ingesteld, dan krijgt u ongewenste effecten (u ziet onbekende of "oude" scores op de Bridgemate, of juist te weinig scores. Ook zal het berekende percentage niet kloppen).

 

Opmerkingen:

  • Indien u de Bridgemate instellingen vanuit Bridgemate Control beheert, en u wilt deze instellingen zien alvorens het basisstation wordt ingeladen met de tafels, zet u dan de functie "Toon Bridgemate instellingen bij opstarten zitting" aan. U vindt deze in Bridgemate Control in menu Extra -> Instellingen -> Algemeen.
  • Nadat de tafels eenmaal zijn toegevoegd aan het basisstation, heeft het wijzigen van de instelling "Toon scores top-integraal" geen effect meer. U dient dan het Bridgemate systeem opnieuw op te starten.


Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel.


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

23-03-2020 - Artikel gepubliceerd