Introductie

Bij het afsluiten van de zitting geeft Bridge-It de melding "Het bestand C:\Program Files\Bridge-It\Data\Temp.ses kan niet worden teruggezet. Sluit alle applicaties die dit bestand geopend hebben en probeer het opnieuw." Het probleem blijft zich echter voordoen, ook nadat alle andere applicaties zijn afgesloten. Dit probleem doet zich voor op Windows Vista of Windows 7 computers waarbij gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld en het programma niet als administrator is opgestart. Bij het terugzetten van het zittingbestand wordt Bridge-It de toegang tot het bestand door Windows ontzegd.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 4.1 t/m 4.4.


Oplossing

Bridge-It kan het huidige zittingbestand niet terugzetten omdat de toegang tot de map door Windows is geblokkeerd. Doe het volgende om het probleem te verhelpen:

  1. Sluit Bridge-It.
  2. Open Windows Verkenner
  3. Ga naar de map waarin Bridge-It is geïnstalleerd. Doorgaans zal dit C:\Program files\Bridge-It zijn. Open de map "Data".
  4. Kopieer alle bestanden in de "Data" map naar een andere locatie, bijvoorbeeld naar de map "Mijn Documenten". Maak eventueel eerst een nieuwe map in "Mijn Documenten" en plaats daar vervolgens alle bestanden in.
  5. Verwijder nu alle bestanden uit de "Data" map, BEHALVE scores.dat en schema.dat. Windows zal vragen om uw toestemming voor de verwijdering van deze bestanden. Geef hiervoor uw toestemming zodat u de bestanden verwijdert.
  6. Nadat u de bestanden heeft verwijderd staan alleen scores.dat en schema.dat nog in deze map. Start nu Bridge-It opnieuw op. De zitting kan nu wel afgesloten worden.

Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

24-03-2020 - Artikel gepubliceerd