Introductie

Vanaf NBB-Rekenprogramma 2.5.36 en Bridge-It 4.1.38 is het mogelijk om Bridgemate Pro en Bridgemate II gezamenlijk te gebruiken in een zitting. Dit kan van pas komen als u beschikt over een beperkt aantal Bridgemates Pro en Bridgemates II en u bent beide systemen benodigd om alle tafels van Bridgemates te voorzien. Vanaf de genoemde versies van de rekenprogramma's is het mogelijk om beide systemen aan te sturen en te gebruiken voor de score-invoer. De twee Bridgemate systemen zullen onderling alle scores uitwisselen en het rekenprogramma zorgt voor een correcte aansturing en verwerking van de gegevens.


Uitleg

Het Bridgemate II systeem en het Bridgemate Pro systeem zijn technisch twee verschillende systemen die elk op een eigen manier hun communicatie verzorgen tussen het Bridgemate scoreapparaat en het basisstation. Omdat ze elk een verschillend communicatieprotocol hanteren, is het niet mogelijk dat een Bridgemate Pro scoreapparaat communiceert met een Bridgemate II basisstation, of een Bridgemate II scoreapparaat met een Bridgemate Pro basisstation. Wanneer u voor een toernooi of clubwedstrijd niet genoeg Bridgemates van één systeem heeft, is het toch mogelijk om beide systemen in te zetten zonder dat u hiervoor twee computers dient te gebruiken. Vanaf NBB-Rekenprogramma 2.5.36 en Bridge-It 4.1.38 wordt dit geheel in de software ondervangen. In dit artikel leest u verder hoe dit in zijn werk gaat.

Voorbereiding
Als eerste dient u NBB-Rekenprogramma 2.5.36 of Bridge-It 4.1.38 te installeren en in gebruik te nemen. Hogere versies van deze rekenprogramma's zijn ook goed. Vervolgens dient u het Bridgemate II basisstation aan te sluiten rechtstreeks op een USB-poort van uw computer, gevolgd door het aansluiten van het Bridgemate Pro basisstation op uw computer. Deze laatste kunt u eventueel via de USB-serieel converter aansluiten indien de computer niet over een seriële poort beschikt. Het is noodzakelijk dat beide basisstations zijn aangesloten. Omdat het Bridgemate II systeem en het Bridgemate Pro systeem een ander communicatieprotocol hanteren, is het toegestaan om beide basisstations op hetzelfde kanaal te laten communiceren. Standaard is dit kanaal 0.

Toekennen Bridgemates aan tafels
U bent volledig vrij hoe u de Bridgemates Pro en Bridgemates II wilt verdelen over de tafels. Stel u heeft zes lijnen van elk acht tafels en u beschikt over 32 Bridgemates Pro en 32 Bridgemates II. U kunt dan er voor kiezen om 24 Bridgemates Pro te gebruiken in de lijnen A, B en C, en 24 Bridgemates II in de lijnen D, E en F. Maar u kunt er ook voor kiezen om alle 32 Bridgemates II te gebruiken en maar 16 Bridgemates Pro. Ook is het mogelijk om binnen een lijn een mix van Bridgemate Pro en Bridgemate II in te zetten. Kortom, u bent volledig vrij welk apparaat u op welke tafel plaatst. Het is zelfs mogelijk om tijdens een zitting een Bridgemate Pro voor een Bridgemate II te vervangen en vice versa.

Instellingen op de computer controleren
Nadat u beide systemen heeft aangesloten en de Bridgemates op de tafels heeft uitgedeeld, start u het rekenprogramma op en gaat u naar menu Systeem - Instellingen - tabblad Bridgemate. Daar geeft u aan welke systemen u in gebruik heeft. Plaats een vinkje bij Bridgemate II scoresysteem en bij Bridgemate Pro scoresysteem. (indien u de uitgebreide firmware van Bridgemate Pro hanteert, plaatst u tevens een vinkje bij Extra Functionaliteit). Het rekenprogramma zal u vragen voor een bevestiging of u daadwerkelijk beide systemen in gebruik wilt nemen. Het rekenprogramma gaat er nu van uit dat u beide systemen in gebruik heeft in uw zitting. Vervolgens kunt u nu de zitting gaan aanmaken. Zodra u de zitting heeft aangemaakt, gaat u naar menu Zitting - Scores invoeren - Bridgemate Pro/II score-invoer. Vervolgens klikt u eerst op het tabblad Instellingen. U ziet hier het tabblad Bridgemate Pro/II en Bridgemate II. Het eerste tabblad bevat instellingen die gelden voor zowel de Bridgemate Pro als de Bridgemate II. Het tweede tabblad bevat de instellingen die betrekking hebben op alleen de Bridgemate II. Nadat u de instellingen heeft gemaakt, sluit u dit scherm weer.

Bridgemate Pro en Bridgemate II opstarten
De beide Bridgemate systemen start u op gebruikelijke wijze op. Vanuit menu Zitting - Scores invoeren - Bridgemate Pro/II score-invoer drukt u op de knop Bridgemate Pro/II opstarten. Bridgemate Control Software wordt nu opgestart en als eerste wordt het Bridgemate II basisstation voorzien van alle gegevens. Alle in de zitting aanwezige tafels worden in het Bridgemate II systeem ingeladen en eventuele extra informatie die voor het Bridgemate II systeem van toepassing is, zoals bijvoorbeeld de spelersnamen. Vervolgens wordt automatisch Bridgemate Control Software nogmaals in een nieuw venster geopend, maar ditmaal wordt het Bridgemate Pro systeem opgestart. Nu worden alle tafels in het Bridgemate Pro basisstation geladen. Beide systemen zijn nu opgestart. Voor elk systeem is er een eigen Bridgemate Control Software venster. U herkent in het kader linksboven welk Bridgemate systeem aangestuurd wordt vanuit het zichtbare venster. Omdat beide basisstations de informatie van alle tafels bevatten, heeft u de mogelijkheid om naar eigen inzicht de Bridgemates Pro en Bridgemates II te verdelen over de tafels.

Verzamelen en uitwisselen van scores
Beide BCS vensters werken vanuit hetzelfde scorebestand. In het rekenprogramma is er één scorebestand aangemaakt en dit bestand wordt gebruikt door zowel Bridgemate II als Bridgemate Pro. Wanneer er een score binnenkomt vanuit één van de twee Bridgemate systemen, wordt deze score in het scorebestand geplaatst en automatisch door het andere Bridgemate systeem opgepikt. Scores die op het ene systeem worden ingevoerd, zijn dus zichtbaar op het andere systeem (mits ingesteld staat dat u scores wilt tonen). Beide vensters van BCS zullen in eerste instantie alleen de scores tonen die vanuit het aangesloten Bridgemate systeem zijn ontvangen. Drukt u op Filter verwijderen, dan zullen alle scores getoond worden die vanuit beide systemen zijn verzameld.

Speelschema bijwerken
Wanneer er een wijziging aan het speelschema aangebracht moet worden (er komen in de eerste ronde nog paren bij, of er komen minder paren opdagen dan verwacht), voert u deze wijziging op normale wijze uit. U brengt de wijzigingen in het rekenprogramma aan en vervolgens zal het rekenprogramma automatisch het schema in beide Bridgemate systemen bijwerken.

Scores verwerken in de zitting
Het verwerken van de scores in het rekenprogramma gaat op normale wijze door vanuit menu Bridgemate Pro/II score-invoer te gaan naar tabblad Scoreverwerking en aldaar de scoreverwerking te activeren.

Onverwachte gebeurtenissen:

  • Eén van de twee BCS vensters is afgesloten: in dat geval doet u er goed aan om ook het overgebleven BCS venster te sluiten en vervolgens vanuit menu Bridgemate Pro/II score-invoer te drukken op Bridgemate Pro/II continueren. Hiermee worden beide vensters automatisch weer heropend.
  • Druk in géén geval op Bridgemate Pro/II opstarten, hiermee start u het gehele systeem vanaf ronde 1 opnieuw op en worden alle voorgaande scores verwijderd.
  • Een Bridgemate dient vervangen te worden: u kunt op elk gewenst moment een Bridgemate op gebruikelijke wijze vervangen. Omdat de ingevoerde scores tussen beide systemen worden uitgewisseld, is het ook mogelijk om een Bridgemate Pro voor een Bridgemate II te vervangen en vice versa. Het nieuw ingezette apparaat zal verder gaan waar de vorige is gebleven, onafhankelijk van het type Bridgemate dat ervoor gebruikt was.

Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

24-03-2020 - Artikel gepubliceerd