Introductie

Dit artikel beschrijft alle wijzigingen in Bridge-It versie 5.3.0.9 ten opzichte van versie 5.2.0.12.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 5.3.0.9.


Uitleg

Voor een goede voorbereiding op het installeren van Bridge-It versie 5, download hier het informatiedocument over installatie Bridge-It 5.

Nieuw in Bridge-It 5.3.0.9 t.o.v. versie 5.2.0.12:

 • Bridge-It is nu beschikbaar als 32-bits versie en 64-bits versie.
 • Het is nu ook mogelijk om spelverdelingen met 15 spellen per pagina af te drukken.
 • Paren kunnen nu gesleept worden naar posities in de lijnen die aanvankelijk niet zichtbaar zijn.
 • Het tonen van het spelverdelingsrapport en frequentiestaatrapport in het Engels terwijl de rest van het programma in het Nederlands blijft is verder verbeterd.
 • Het is mogelijk gemaakt om alleen de rapporten in het Engels te laten afdrukken terwijl de rest van het programma in het Nederlands blijft.
 • Het is nu mogelijk om lijnen uit te schakelen in competitiezittingen.
 • In de zittingwizard kunnen de paren ook één voor één willekeurig worden ingedeeld als de indelingsmethode ‘Willekeurig door de computer’ geselecteerd is.

Opgeloste bugs:

 • Paren die uit een zitting waren verwijderd werden soms toch getoond in de zittingwizard.
 • Bij het wijzigen van het afwezig paar voor een combitafel kon het gebeuren dat de combitafel niet opgeslagen werd.
 • Als er in ledenbeheer te snel op de ‘Toevoegen’ knop werd gedrukt dan kon er een fout optreden.
 • Wanneer in een individuele competitie een zitting werd toegevoegd en een zitting werd verwijderd zonder tussentijds op te slaan, trad daarna bij het opslaan een fatale fout op.
 • In een niet top-integrale zitting werden de spelverdelingen voor elke lijn opnieuw afgedrukt.
 • Bij het opzetten of wijzigen van een zitting werd bij de selectie van het schema, bij de systemen ten onrechte een systeem met de naam van de club getoond.
 • Bij het versturen van de uitslag via e-mail van een zitting van een individuele competitie werden verwijderde spelers ten onrechte bij de afwezige spelers getoond.
 • Bij het indelen volgens indeling vorige zitting verscheen een onduidelijke melding als een paar in de vorige zitting als combipaar had gespeeld.
 • Problemen met een bepaalde batch van ATEN USB-naar-serieel converter kabels zijn opgelost en het gebruik hiervan in combinatie met de Bridgemate Classic is weer mogelijk.
 • Het verwijderen en wijzigen van Bridgemateprofielen werd niet zichtbaar in de wizards.
 • Spelers uit een zitting die uit een individuele competitie verwijderd was werden nog wel getoond bij het versturen van de zittinguitslag per e-mail.
 • In sommige gevallen werkte het toevoegen van een nieuw lid via de knop “Nieuw lid” niet.
 • In het onderwerp van e-mails konden geen bijzondere tekens gebruikt worden.
 • Nadat de Bridgemates waren opgestart werden alle namen in het programma ingekort tot 18 karakters totdat het programma weer werd opgestart.
 • Indelen volgens indeling vorige zittingen werkte niet goed als een afwezig paar niet het hoogste paarnummer had.
 • Indien paren niet ingedeeld werden na ‘Alle indelen’ dan konden zij ook niet meer handmatig ingedeeld worden.
 • In de beschrijving van het programma op het hoofdmenu wordt nu ook aangegeven of het programma de 32-bits of de 64-bits versie betreft.
 • Op het liggende competitiestandrapport werd de 18e zitting niet weergegeven.
 • Indien een competitie meer zittingen had dan het rapport kon tonen dan werden er geen zittingresultaten getoond na de eerste rij.
 • Het zittingresultaat kon niet geëxporteerd worden als de naam van de zitting dubbele aanhalingstekens bevatte.
 • Bij een top-integrale individuele zitting konden de namen niet gewijzigd worden.
 • De export van ledenlijsten houdt nu beter rekening met speciale karakters zoals puntkomma.
 • Namen met een laag streepje werden zonder dat streepje getoond.
 • De controle op geldigheid van geïmporteerde schema's is aangescherpt.
 • Er volgt een waarschuwing als het niet lukt om een Bridgemate scorebestand (.bws) te verwijderen bij het verwijderen van gegevens vanuit het hoofdmenu.
 • Het programma vroeg niet het afbreken van promotie/degradatie te bevestigen.
 • De tafelmonitor werd niet bijgewerkt voor lijnen met gelabelde tafels.
 • Bij het importeren van grote schema's kon de "Importeren" knop buiten beeld raken.
 • In het detail scherm voor de competitieresultaten wordt als gewogen gemiddelde nu het competitieresultaat getoond.
 • Het is niet meer mogelijk om back-ups van nieuwere Bridge-It versies in te laden.

Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel


Zie ook

Handleiding Bridge-It 5


Update historie

23-03-2020 - Artikel gepubliceerd