Introductie

Dit artikel beschrijft alle wijzigingen in Bridge-It versie 5.5.1 ten opzichte van versie 5.4.0.6.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 5.5.1.


Uitleg

Voor een goede voorbereiding op het installeren van Bridge-It versie 5, download hier het informatiedocument over installatie van Bridge-It 5.

Nieuw in Bridge-It 5.5.1 t.o.v. versie 5.4.0.6:

 • Het is mogelijk om het stappenplan voor uw club naar eigen inzicht in te richten.
 • De selectiemogelijkheden bij het versturen van de uitslag via e-mail zijn uitgebreid.
 • Het is mogelijk de gidsbriefjes in een lijn zo af te drukken dat ze bij het snijden op volgorde gesorteerd liggen.
 • Het is voor de gebruiker mogelijk via een reglement in te stellen dat, bij indelen volgens ladderstand, een combipaar op de positie van de sterkste speler of op de positie van de zwakste speler wordt ingedeeld.
 • Gewijzigde zittingsscores worden in de competitiestand nu ook geblokkeerd als de wijziging in het overzicht met alle zittingsscores wordt ingevoerd.

Opgeloste bugs en verbeteringen:

 • Er is een nieuwe communicatiemodule geschreven voor de Bridgemate scorebestanden (.bws).
 • Als voor een zitting eenmaal de Bridgemates gestart waren kon deze niet meer aan een ander Bridgemate scorebestand (.bws) gekoppeld worden.
 • Wanneer de top-integrale berekening van de uitslag van een zitting werd gewijzigd terwijl de Bridgemates al waren gestart werd deze wijziging niet doorgevoerd naar de Bridgemates.
 • Indien een spelverdeling wordt verwijderd en opnieuw wordt ingevoerd in de Bridgemate wordt de meest recente versie ingelezen in het programma.
 • Wanneer een zitting wordt afgesloten worden nu alle schermen van die zitting afgesloten.
 • Wanneer twee vensters in een horizontale of verticale groep geopend waren stopte het programma.
 • Bij het aanmaken van een zitting werd een tweede combitafel niet altijd aangemaakt.
 • De spelnummers van een combitafel werden niet op de gidsbriefjes getoond.
 • Op de tafelmonitor werden de spelnummers van de combitafel verkeerd getoond.
 • Als er met verschillende scoremethodes werd gewerkt konden er problemen optreden bij het handmatig aanpassen van zittingsresultaten in de competitiestand.
 • Op het liggende competitiestandrapport kon een lijn half op een pagina worden weergegeven.
 • Het was bij rekenmethodes in het competitiereglement niet mogelijk het aantal weg te laten laagste scores naar 0 terug te zetten.
 • Wanneer in schemabeheer een schema werd geïmporteerd, werd daarna het geïmporteerde schema niet in de lijst getoond.
 • Wanneer het versturen van de uitslag via email is geslaagd krijgt de gebruiker hier een melding van.

Extra informatie

Handleiding Bridge-It 5
Informatiedocument over installatie Bridge-It 5


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

07-07-2020 - Artikel gepubliceerd