Introductie

Als de computer in slaapstand (standby) gaat, wordt de scoreverwerking vanuit het basisstation naar het .bws bestand gestopt. Zolang het basisstation spanning heeft, zullen de Bridgemates blijven functioneren en merken de spelers hier niets van. Echter zodra u de uitslag wilt oproepen, is de kans aanwezig dat de scores van de laatste ronde(n) niet aanwezig zijn in uw .bws bestand of in rekenprogramma. Het advies is altijd om de slaapstand mode van de computer uit te schakelen wanneer u met Bridgemates werkt. In dit artikel wordt uitgelegd hoe u dat kunt instellen.


Procedure

Om zeker te zijn dat het probleem van ontbrekende scores door slaapstand wordt veroorzaakt, kunt u dit controleren in Bridgemate Control Software. Ga naar het menu Extra --> Logboek bekijken om het logbestand te openen. Blader helemaal naar onderen om de laatste informatie te bekijken. Indien u de melding: "Computer onderbroken (standby) - Verbinding met basisstation verbroken" ziet staan, weet u dat de computer in de slaapstand is gegaan.

Slaapstand mode uitschakelen 

De slaapstand instellingen worden geregeld in het Windows onderdeel "Energiebeheer en slaapstand". Onderstaande instructies zijn voor Windows 10.

Klik op de Windows "zoeken" balk en type 'slaapstand' (zonder aanhalingstekens).

In het zoekscherm verschijnen meerdere keuzes. Klik op "Wijzig wanneer de pc in slaapstand gaat".

Er verschijnt een scherm dat vergelijkbaar is met onderstaande afbeelding. (Indien u over een desktopcomputer beschikt, kan het zijn dat de regels "Bij gebruik van batterijstroom..." niet getoond worden.)

Klik op de twee keuzevakjes onder "Slaapstand" en zet deze op "Nooit".

Het scherm mag wel uitgeschakeld worden en die instelling hoeft u niet aan te passen.

Nadat u de wijzigingen gemaakt heeft, kunt u dit scherm sluiten. De computer zal nu niet meer in slaapstand gaan.


Extra informatie

Informatie over logbestanden in BCS


Zie ook

Verdere uitleg over Windows energiebeheer: https://computerlesvoorbeginners.nl/energiebeheer-windows-10/


Update historie

20-10-2020 - Artikel gepubliceerd