Introductie

Dit artikel legt uit hoe Bridge-It op een computer in te richten wanneer de club verschillende speelmomenten heeft en de gegevens van deze speelmomenten op deze computer gescheiden moeten blijven. Mocht u één computer voor verschillende clubs Bridge-It willen gebruiken, lees dan dit artikel.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 5 en hoger.


Procedure

Één Windows gebruiker

Nadat u Bridge-It heeft geinstalleerd, de licentie heeft geactiveerd en het programma opgestart, drukt u linksboven op de "B" en daarna op "Alternatieve gegevenslocatie instellen".

U vult de naam in van een speelmoment en selecteert een map waar u de data voor dat speelmoment wilt opslaan. Er is op uw bureaublad een nieuw Bridge-It icoon aangemaakt met de naam van het speelmoment. De eerste keer dat u deze opstart zal er geen data zijn en moet u een backup inlezen of leden toevoegen.

U kunt dit herhalen voor elk speelmoment dat u wenst aan te maken.

Let op: De instellingen van Bridge-It zijn voor alle snelkoppelingen gelijk. Instellingen van het programma worden gedeeld met alle speelmomenten. Indien u programma-instellingen apart wilt beheren voor de verschillende speelmomenten, dan dient u met meerdere Windows gebruikers te werken.


Meerdere Windows gebruikers

Als u de programma-instellingen en de Bridge-It data gescheiden wilt houden voor de verschillende speelmomenten, dient u een aparte Windows gebruiker aan te maken voor elk speelmoment. Alle Windows gebruikers kunnen gebruik maken van dezelfde Bridge-It installatie. Het programma hoeft dus maar éénmaal geïnstalleerd te worden.

Zodra u van Windows gebruiker wisselt en u start Bridge-It op, dan wordt de licentie direct herkend. De data en instellingen worden apart opgeslagen voor de verschillende Windows gebruikers. U heeft dus een geheel afzonderlijke Bridge-It omgeving voor alle speelmomenten, maar deze maken wel allemaal gebruik van dezelfde Bridge-It licentie.

Let op: Als u onder één van de Windows gebuikers een update uitvoert van Bridge-It geldt dit ook voor de andere Windows gebruiker.


Extra informatie

Installatie en gebruik van Bridge-It door meerdere clubs op dezelfde computer


Zie ook

Hoe een nieuwe Windows 10 gebruiker aan te maken


Update historie

16-08-2021 - Artikel gepubliceerd