Introductie

Dit artikel beschrijft alle wijzigingen in Bridge-It versie 5.7.2 ten opzichte van versie 5.6.1.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 5.7.2.


Uitleg

Voor een goede voorbereiding op het installeren van Bridge-It versie 5, download hier het informatiedocument over installatie van Bridge-It 5.

Nieuw in Bridge-It 5.7.2 t.o.v. versie 5.7.1:

 • Bug opgelost: Percentages in de clubreglementen werden als te grote getallen opgeslagen. 

Nieuw in Bridge-It 5.7.2 t.o.v. versie 5.6.1:

 • In een competitie kan vastgelegd worden welke indelingsmethode standaard voor een nieuwe competitiezitting ingesteld wordt.
 • Het opnieuw opstarten van de Bridgemates is eenvoudiger geworden.
 • Bij het aanmaken van een nieuw schema op basis van een bestaand schema is het mogelijk om bij een schema met een NZ-OW-uitslag de NZ-paren op een vaste tafel te laten spelen.
 • Wanneer de Bridgemates gestart worden en er zijn geen spelverdelingen geïmporteerd, krijgt de gebruiker een waarschuwing. Deze waarschuwing kan permanent uitgeschakeld worden door in “Stappenplan bewerken” het importeren van spelverdelingen weg te halen.

Opgeloste bugs en verbeteringen:

 • Het berekenen van de optimale contracten bij het importeren van spelverdelingen is versneld.
 • In een zitting werd een tweede combitafel niet altijd aangemaakt.
 • Wanneer de gebruiker in Instellingen -> Bridgemates geen van de opties selecteerde gaf het programma een foutmelding.
 • Wanneer in een zitting handmatig het aantal gespeelde spellen werd gewijzigd en daarna de zitting werd verwerkt, werd deze wijziging overschreven.
 • Wanneer in instellingen bij email een zendernaam werd ingevuld werd bij het versturen van de uitslag deze naam niet als naam van de afzender van de email getoond.
 • De export van spelverdelingen naar pbn-formaat was niet correct. 
 • Wanneer meerdere lijnen werden geselecteerd bij het importeren van spelverdelingen werden  de spelverdelingen alleen voor de eerste lijn geïmporteerd.
 • Bij het wijzigen van een zitting met een cyclisch schema werd het schema ongevraagd gewijzigd naar het eerste schema van de cyclus.

Extra informatie

Handleiding Bridge-It 5
Informatiedocument over installatie Bridge-It 5


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

25-09-2021 - Artikel gepubliceerd
29-09-2021 - Wijzigingen in versie 5.7.2 toegevoegd