Introductie

Dit artikel legt uit hoe u Bridge-It kunt downloaden, installeren en activeren op een nieuwe computer.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 5 en hoger.


Procedure

Belangrijk:

Om Bridge-It te kunnen downloaden en installeren dient u over een geldige Bridge-It licentie te beschikken. Het aantal computers waarop u Bridge-It kunt gebruiken is beperkt door het aantal licenties waar u over beschikt. Ook is de maximaal toelaatbare versie beperkt door uw licentie. Clubs die over een actief servicecontract beschikken kunnen altijd gebruik maken van de meest recente versie van Bridge-It.


Downloaden en installereren van Bridge-It

Bij aanschaf van het Bridge-It rekenprogramma heeft u het programma verkregen op een USB-stick. U kunt het programma vanaf deze USB-stick installeren. Veelal zal dit echter niet meer de nieuwste versie zijn en wordt u aangeraden om meteen de nieuwste versie te downloaden vanuit uw klantpagina op de Bridgemate support site. Let op: dit is alleen mogelijk als uw club over een actief servicecontract beschikt.

  1. Ga naar https://www.bridgemate.nl/support/klant-login/
  2. Log in met uw klantnummer en servicenummer.
  3. Nadat u ingelogd bent, drukt u links op "Servicecontract downloads". U ziet nu de beschikbare Bridge-It versies staan.
  4. Klik op de meest recente versie van Bridge-It.
  5. Klik vervolgens op de 64-bits download versie of 32-bits download versie. Voor Windows 10 en nieuwer bent u bijna altijd de 64-bits versie benodigd.
  6. Nadat het downloaden van het installatiebestand voltooid is, opent u dit bestand. De installatie wordt nu gestart.


Bridge-It installeren

Nadat u het installatiebestand (gedownload van uw klantpagina of vanaf de USB-stick) heeft opgestart, zal de installatie starten. Volg de instructies tijdens de procedure goed op. Onderbreek de installatie niet. Op sommige computers kan het lijken dat de installatieprocedure niks meer doet. Ook in dat geval onderbreek de installatieprocedure niet en wacht totdat het voltooid is.


Bridge-It opstarten en activeren

Nadat de installatie voltooid is, kunt u Bridge-It opstarten. Start Bridge-It op middels het icoontje  op uw bureaublad. Als u Bridge-It voor het eerst opstart op deze computer, verschijnt het licentiebeheer scherm.

U kunt nu Bridge-It activeren op deze computer. De computer dient hiervoor een werkende internet verbinding te hebben.

Druk op "Online activeren" om Bridge-It op deze computer te activeren. U krijgt het volgende scherm te zien:

Vul uw klantnummer en servicenummer, en geef een omschrijving op waarmee u deze computer later makkelijker weer kunt herkennen. Druk vervolgens op OK om de activatie te voltooien. Het licentiebestand wordt nu opgehaald en Bridge-It wordt geactiveerd. U krijgt een melding te zien dat de activatie gelukt is. Druk vervolgens op de groene "Sluiten" knop om het licentiebeheer scherm te sluiten en Bridge-It op te starten.

Belangrijk: Voor het activeren van Bridge-It dient u over vrije licenties te beschikken. Op uw Bridgemate klantpagina kunt u zien voor hoeveel computers u een licentie heeft en op hoeveel computers Bridge-It reeds is geactiveerd.


Licentie geldig t/m 31 januari van volgend jaar

Het licentiebestand is altijd geldig t/m 31 januari van het volgende jaar. In januari kunt u vanuit Bridge-It in Licentiebeheer het licentiebestand downloaden voor het nieuwe kalenderjaar.


Extra informatie

Installatie en gebruik van Bridge-It door meerdere clubs op dezelfde computer


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

19-10-2021 - Artikel gepubliceerd