Introductie

Dit artikel legt uit hoe u Bridge-It kunt deactiveren op uw computer zodat u de vrijgekomen licentie kunt gebruiken voor een andere computer.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 5 en hoger.


Procedure

Om Bridge-It te kunnen downloaden en installeren dient u over een geldige Bridge-It licentie te beschikken. Het aantal computers waarop u Bridge-It kunt gebruiken is beperkt door het aantal licenties waar u over beschikt. Wanneer u een computer niet meer voor Bridge-It wilt gebruiken, dient u derhalve Bridge-It op die computer te deactiveren. U maakt daarmee de licentie vrij om Bridge-It op een andere computer te activeren en te gebruiken. Ook als u het Windows besturingssysteem opnieuw op uw computer gaat installeren (zowel bij gelijkblijvende harde schijf als bij vervanging van de harde schijf) dient u eerst Bridge-It te deactiveren.


Bridge-It deactiveren

U deactiveert Bridge-It als volgt:

  1. Start het Bridge-It programma op.
  2. Maak voor de zekerheid eerst een backup van uw gegevens. U doet dit door linksboven op het "B" logo te drukken om het hoofdmenu te openen, en vervolgens kiest u voor "Backup maken".
  3. Nadat u de backup heeft gemaakt, klikt u wederom linksboven op het "B" logo en vervolgens op "Licentie". Het licentiebeheer scherm wordt nu geopend:


  4. Klik op de rode knop "Online deactiveren".
  5. U dient de deactivatie te bevestigen. Plaats een vinkje bij "Klik hier voor deactiveren licentie" en vervolgens drukt u op Ja.


  6. Het programma wordt nu gedeactiveerd en automatisch afgesloten.

Een gedeactiveerde Bridge-It kan op diezelfde computer pas zeven dagen later weer worden geactiveerd. Op een andere computer kunt u Bridge-It wel meteen weer activeren.

Het is niet nodig om Bridge-It te verwijderen (de-installeren) van de computer. Als u Bridge-It wilt verwijderen, zorgt u er dan voor dat u eerst Bridge-It deactiveert en vervolgens pas verwijdert.


Bridge-It staat niet meer op deze computer

Indien Bridge-It niet meer op de computer staat, maar nog niet is gedeactiveerd, dan installeert u Bridge-It weer opnieuw. Na installatie start u Bridge-It op waarna de bestaande activatie herkend zal worden. U deactiveert nu Bridge-It volgens bovenstaande instructies. Daarna kunt u Bridge-It eventueel weer verwijderen.


Computer is niet meer beschikbaar of Windows is opnieuw geïnstalleerd

Indien de computer niet meer beschikbaar is, of Windows is opnieuw geïnstalleerd zonder Bridge-It te deactiveren, dan kunt u bij de Bridgemate & Bridge-It helpdesk een deactivatie aanvragen. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden. Let er daarom op dat u voordat u de computer wegdoet of Windows opnieuw installeert, u eerst de deactivatie van Bridge-It uitvoert.


Extra informatie

Bridge-It downloaden, installeren en activeren


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

19-10-2021 - Artikel gepubliceerd