Introductie

Online spelers kunnen deelnemen aan de zitting via de Bridgemate Play portaalwebsite. Dit artikel verduidelijkt de procedure en de vereisten.


Procedure

Voordat spelers aan de online zitting op Bridgemate Play kunnen deelnemen, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. U moet een online zitting hebben aangemaakt die gepland is voor vandaag.
  2. Als vooraf inschrijving is ingeschakeld, moeten de spelers zich binnen de inschrijvingsperiode hebben ingeschreven.
  3. Spelers moeten lid zijn van uw club.
  4. De huidige tijd valt binnen de aangegeven periode waarin de lobby open is.

Als aan deze voorwaarden voldaan is, neemt de speler deel aan de online zitting door in zijn browser naar www.bridgemate.club te gaan en in te loggen met de inloggegevens van zijn Bridgemate account. Na ingelogd te zijn, krijgt de speler de zittingen van vandaag te zien waaraan hij kan deelnemen:

Door op de knop "Ga naar de zitting" te klikken betreedt de speler de lobby en kan hij partnerschappen aangaan voor de zitting. Lees het artikel Aanmelden en deelnemen aan een online zitting voor meer informatie.


Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel.


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

17-01-2022 - Artikel gepubliceerd