Introductie

Dit artikel beschrijft alle wijzigingen in Bridge-It versie 5.10.2 ten opzichte van versie 5.9.1.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 5.10.2. Versie 5.10.2 lost tevens een aantal fouten op die in versie 5.10.1 naar voren zijn gekomen.


Uitleg


Nieuwe functies

 • Online back-up opslag toegevoegd aan Bridge-It. Back-ups kunnen nu vanuit Bridge-It direct in de online back-up opslag worden opgeslagen en vanuit Bridge-It ook daar direct weer uit worden terug ingelezen.
 • De naam van de op te slaan back-up kan eenvoudiger worden gewijzigd.
 • Het back-up maken scherm en het back-up terugzetten scherm zijn herontworpen.


Opgeloste bugs en verbeteringen:

 • Een zevenkaart of langer paste niet altijd op een regel bij het overzicht van de spelverdelingen.
 • Na het wissen van de clubgegevens werd de instelling voor “Gemiddelde Plus” voor butlertelling op 0 gezet.
 • In de zittingwizard werd bij het aanmaken van een nieuwe open zitting de naam van de zitting niet getoond.
 • Bij het versturen van de competitiestand via e-mail werd bij een top-integrale competitie de stand per lijn verstuurd.
 • Wanneer bij het opzetten van een competitiezitting de laatste lijn werd verwijderd kon de zitting niet worden opgeslagen.
 • Na het heropenen van een zitting werd in het Bridgemate-scherm ten onrechte aangegeven dat er scores werden ingelezen vanuit de Bridgemate terwijl dat niet gebeurde.


Opgeloste bugs in versie 5.10.1:

 • Bij het initialiseren en uitlezen van Bridgemate Classic kon een fout optreden.
 • Bij het opzetten van een open zitting naar een competitie kon een fout optreden.

Extra informatie

Handleiding Bridge-It 5
Informatiedocument over installatie Bridge-It 5


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

08-02-2023 - Artikel gepubliceerd
16-02-2023 - Bridge-It 5.10.1 vervangen door 5.10.2