Introductie

Dit artikel beschrijft alle wijzigingen in Bridge-It versie 5.11.1 ten opzichte van versie 5.10.2.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 5.11.1. Vanaf deze versie is Bridge-It alleen nog maar als 64-bits versie beschikbaar.


Uitleg


Nieuwe functies

 • Gegevens worden nu opgeslagen middels Microsoft SQL server 2022 (oudere versies gebruikten SQL server 2016). Back-ups gemaakt in Bridge-It 5.11 kunnen niet ingelezen worden in Bridge-It 5.10 of eerder.
 • Het is mogelijk in één keer de persoonlijke overzichten van alle lijnen af te drukken.
 • Tussengelegen zittingen van de laatste ronde van een competitie kunnen verwijderd worden.
 • Bij het bewerken van een schema is het mogelijk om een paar op een vaste tafel te zetten.
 • Aan de xml-export in de scorekaart zijn de leider en de uitkomst toegevoegd.


Opgeloste bugs en verbeteringen:

 • Wanneer bij het opzetten van een competitiezitting een lijn inactief werd gemaakt kon de zitting niet altijd worden opgeslagen.
 • Er trad een fout op bij het exporteren van de zittingsuitslag naar USEBIO.
 • Bij gestapelde zittingen werden scores van de tweede zitting Bridge-It naar de eerste zitting in Bridgemate Control Software gestuurd.
 • Bij het verwijderen van een score in een gestapelde zitting in Bridge-It werd deze verwijdering niet doorgevoerd in Bridgemate Control Software.
 • Wanneer een arbitrale score in de scorekaart werd ingevuld via het toetsenbord (bijvoorbeeld “G” voor gemiddelde score) werd op de scores in de andere richting Neuberg verkeerd toegepast.
 • Wanneer een database vanwege een time-out niet geopend kon worden werd ten onrechte de optie “Nieuwe Database aanmaken” en “Backup terugzetten” getoond.
 • Bij het invoeren van een herhaalscore (“/”) in de scorekolom in de scorekaart trad er een fout in het programma op.
 • Bij het slemoverzicht werden ook verwijderde scores getoond.
 • Wanneer op een tafel een deel van de spelernummers in de Bridgemates werden ingevoerd, en later de resterende spelernummers, meldde Bridge-It ten onrechte dat er al een speler met dit nummer was.
 • Er trad een fout op als in de tafelmonitor alle lijnen gesloten werden en vervolgens het formaat van het scherm werd gewijzigd.
 • Na een correctie van het percentage in de zittinguitslag werd de competitiestand van een individuele competitie verkeerd berekend.

Extra informatie

Handleiding Bridge-It 5
Informatiedocument over installatie Bridge-It 5


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

30-08-2023 - Artikel gepubliceerd