Sammanställning

När du öppnar en Bridgemate .bws file i Bridgemate Control programmet, uppstår ett felmeddelande som säger "Error loading in DLL" och fel nummer 48.

 


Problemförklaring

När Bridgemate Control programmet öppnas från uträkningsprogrammet – eller om en Bridgemate .bws fil öppnas manuellt – dyker följande dialogruta upp:

Error 48 message

Om filen inte öppnas när du klickar på "Yes" eller om filen inte kan öppnas i Bridgemate Control programmet.

 


Lösning

Det här är ett fel som uppstår i 64-bitarsversionen i Windows. En eller flera av Windows systemdatabasfiler har blivit skadade eller flyttade. Orsaken kan vara ett antivirusprogram eller motsvarande. Den exakta orsaken är okänt i detta läge.


Problemlösning

För att lösa detta problem, pröva först detta:

  1. Ladda ner Error48RegistryFix.zip
  2. Öppna zip-filen. I mappen ser du en .reg-fil. Dubbelklicka på den och kör den. För att köra filen måste du vara inloggad på din PC som administratör med fullständiga rättigheter.
  3. Efter det att filen framgångsrikt har lagts till Window register, starta om datorn.
  4. Nu bör programmet fungera som det ska.

Om detta ändå inte löste problemet, är det troligt att filen inte tilläts köras på datorn. Kontrollera så att filen inte är blockerad genom Windows eller något annat program. För att göra det måste du vara inloggad på din PC som administratör med fullständiga rättigheter.


Reparera Windows

Om felet alltjämt kvarstår beror det på ett fel i Windows systemfiler. Som en sista utväg, kan problemet eventuellt lösas genom att köra Windows reparationsprogram som finns på din Windows installations-CD. Reparationsprogrammet reparerar alla Windows systemfiler och återskapar databaser och drivrutiner. Har du inte någon CD, ta kontakt med en datorhandlare.
 


Kompletterande information

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

 


Se även

Ingen ytterligare information finns tillgänglig.

 


Update history

03-09-2014 - Article published
30-09-2014 - Added the registry fix