Introductie

Nederlandse Bridgemates Pro (geproduceerd in 2005 of later) kunnen voorzien worden van de firmware versie 2.3.2a NL. Deze versie is afgeleid van de internationale versie van de Bridgemate en bevat dezelfde functionaliteit als de internationale versie, maar dan in de Nederlandse taal. Dit artikel beschrijft de extra mogelijkheden van deze firmwareversie, de verschillen met de Nederlandse versie en hoe deze versie gehanteerd kan worden.
 


Uitleg

Functionaliteit


Firmware 2.3.2.a bevat de volgende nieuwe functies die niet aanwezig zijn in de standaard Nederlandse versie:

  • Invoer van spelernummers aan het begin van de zitting voor het eenvoudig inschrijven van de spelers.
  • Afwijkende invoervolgorde: spelnummer, gevolgd door contract + leider, gevolgd door uitkomst (indien geactiveerd), gevolgd door resultaat
  • Invoer van noord (N) of zuid (Z) als leider in plaats van noord-zuid (NZ), of oost (O) of west (W) in plaats van oost-west.
  • Invoer van eerst gespeelde kaart (uitkomst)
  • Paarnummers eventueel niet tonen bij ronde informatie (van toepassing bij viertallenwedstrijden).
  • Controle op volgorde van spelnummer invoer.
  • Mogelijkheid om spelers bij opstarten lijn en tafelnummer in te laten stellen zodat het niet meer nodig is om Bridgemates van tevoren op een vaste lijn/tafel in te stellen.


De volgende functionaliteit ontbreekt in deze firmware versie:


  • Controle op spelen in de verkeerde richting (contrazit). Er wordt geen paarnummer ingevoerd en derhalve kan niet gecontroleerd worden of het spel in de juiste richting wordt gespeeld en/of de paren in de juiste richting hebben plaatsgenomen.


Toelichting functionaliteit

Invoer spelernummers: Voor aanvang van de eerste ronde kunnen op de Bridgemate de spelernummers ingegeven worden. Nummers worden apart ingegeven voor noord, zuid, oost en west. Het rekenprogramma leest deze nummers in en schrijft hiermee automatisch de spelers in. Dit kan op basis van NBB-lidmaatschapnummers, maar eventueel ook op intern lidnummer binnen de club. Invoer van spelernummers is optioneel en dient ingesteld te worden in Bridgemate Pro Control in menu Extra - Instellingen.

Invoer leider: In plaats van NZ of OW als leider wordt de specifieke richting ingevoerd, noord of zuid, of oost of west. Na het contract wordt een keer op NZ (OW) gedrukt voor noord (oost), twee keer voor zuid (west).

Invoer uitkomst: De invoer van de uitkomst wordt gedaan nadat het contract en de leider is ingevoerd, maar voor het resultaat. De uitkomst wordt ingevoerd middels een combinatie van een kaartkleur (ruiten/harten/klaver/schoppen) en de hoogte van de kaart. Voor 2 t/m 9 worden de cijfertoetsen gebruikt. Voor 10 de 0 toets. Voor boer de + toets, voor vrouw de - toets, voor koning de PAS toets, en voor aas de Contract (C) toets. Invoer van de uitkomst is optioneel en dient ingesteld te worden in Bridgemate Pro Control in menu Extra - Instellingen.

Controle spelvolgorde: De Bridgemate kan signaleren wanneer een spelnummer niet op volgorde is gespeeld, bijvoorbeeld wanneer na het eerste spel spelnummer drie wordt ingevuld. Dit kan duiden op een verkeerd ingevoerd spelnummer. Deze instelling dient via Bridgemate Pro Control te worden geactiveerd.

Flexibele lijn/tafel instelling: In plaats van een vaste lijn/tafel instelling is het mogelijk om telkens bij het opstarten van de Bridgemate een lijn en tafelnummer in te geven zonder gebruik te maken van de wedstrijdleiderplug. Dit dient eenmalig ingesteld te worden in de Bridgemate. Plaats hiervoor de wedstrijdleiderplug wanneer de Bridgemate zich in het startscherm bevindt, druk vervolgens bij de lijnkeuze net zolang op de - of + toets totdat er SEL/SEL komt te staan, druk vervolgens op JA. Druk wederom op JA bij de keuze voor de kanaalinstelling. Nu is de Bridgemate ingesteld op flexibele keuze voor lijn/tafel instelling. Bij het opstarten zal er eerst gevraagd worden om de lijn in te geven en vervolgens het tafelnummer. De spelers kunnen dit zelf doen bij aanvang van de zitting. Bridgemates kunnen willekeurig worden uitgedeeld en hoeven niet op een specifieke tafel worden neergezet.


Gebruik

Bridgemates met firmware 2.3.2a en Bridgemates met standaard Nederlandse firmware kunnen door elkaar gebruikt worden. Voor het gebruik van deze versie is het noodzakelijk dat firmware versie 1.2.6 of hoger van het basisstation gebruikt wordt.


Installatie

Let op: Alleen Bridgemates met hardware versie 1.2 kunnen voorzien worden van deze firmware. Dit zijn alle Bridgemates die nieuw geleverd zijn in 2005 of later. Bridgemates met hardware versie 1.1 zijn niet geschikt voor deze firmware. Middels het uitvoeren van een Bridgemate analyse kunt u het versienummer van de hardware achterhalen.


Lees de instructies voordat u begint met updaten.

Let op dat de instructie voor een oudere versie is, dat u de bestanden uit dit artikel gebruikt, met de hogere versie nummers


Bridgemate Pro basisstation 1.2.6 firmware (366KB)
 

RF protocol

Bridgemate RF protocol 1.3 firmware update (8 KB)
 

Bridgemate firmware

NL232a.bpf   -   De Nederlandse firmware.


Revisie historie

Klik hier voor een overzicht van alle wijzigingen in de firmware(In het Engels).


Zie ook

Download Bridgemate Control Software versie 3.6.10


Update historie

14-01-2020- Artikel gepubliceerd