Introductie

Bridge-It kan de server voor uitgaande e-mail niet bereiken voor het verzenden van e-mail.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It versie 4 en versie 5.


Handelwijze

Handmatig ingestelde e-mailserver

Voor het verzenden van e-mail naar de spelers maakt Bridge-It contact met de SMTP server van uw internetprovider. Dit is de server voor uitgaande e-mail. Wanneer het niet mogelijk is om contact te maken met deze server, zal bovengenoemde foutmelding optreden. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  1. Er is geen verbinding met internet. Controleer uw verbinding en start eventueel de verbinding met internet handmatig.
  2. De naam van de SMTP server is niet correct ingevuld in Instellingen. Vraag bij uw internetprovider de naam van deze server op en neem deze exact over in de instellingen van Bridge-It.
  3. Op uw computer of de gateway naar internet draait firewall software zoals ZoneAlarm of een antivirus programma. In sommige gevallen kan deze software de uitgaande e-mail van Bridge-It blokkeren. Schakel de firewall tijdelijk uit wanneer u Bridge-It e-mail laat versturen. Indien u AVG of Avast gebruikt als antivirus/firewall software volg dan de stappen in het artikel INFO: AVG of Avast blokkeert uitgaande e-mail vanuit Bridge-It .

Bridge-It e-mailserver

Controleer punt 1 en 3 van "Handmatig ingestelde e-mailserver".


Extra informatie

INFO: AVG of Avast blokkeert uitgaande e-mail vanuit Bridge-It 


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

23-03-2020 - Artikel gepubliceerd