Introductie

Bridge-It kan de server voor uitgaande e-mail niet bereiken voor het verzenden van e-mail.


Versienummer

Dit artikel heeft betrekking op Bridge-It 5.2 en hoger.


Handelwijze

Bridge-It e-mailserver

Voor het verzenden van e-mail naar de spelers maakt Bridge-It contact met de Bridge-It e-mailserver. Wanneer het niet mogelijk is om contact te maken met de Bridge-It e-mailserver, zal bovengenoemde foutmelding optreden. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  1. Er is geen verbinding met internet. Controleer uw verbinding en start eventueel de verbinding met internet handmatig.
  2. Op uw computer of de gateway naar internet draait firewall software zoals ZoneAlarm of een antivirus programma. In sommige gevallen kan deze software de uitgaande e-mail van Bridge-It blokkeren. Schakel de firewall tijdelijk uit wanneer u Bridge-It e-mail laat versturen. Indien u AVG of Avast gebruikt als antivirus/firewall software volg dan de stappen in het artikel INFO: AVG of Avast blokkeert uitgaande e-mail vanuit Bridge-It .

Handmatig ingestelde e-mailserver

Indien u zelf een SMTP server heeft ingesteld, probeert Bridge-It contact te maken met deze server. Wanneer het niet mogelijk is om contact te maken met deze server, zal bovengenoemde foutmelding optreden. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

  1. Er is geen verbinding met internet. Controleer uw verbinding en start eventueel de verbinding met internet handmatig.
  2. De naam van de SMTP server is niet correct ingevuld bij de e-mail Instellingen. Vraag bij uw internetprovider de naam van deze server op en neem deze exact over in de instellingen van Bridge-It.
  3. De SMTP-server vereist bepaalde TLS/SSL technieken die niet door Bridge-It ondersteund worden.
  4. De SMTP-server kan niet via een ander netwerk benaderd worden dan het netwerk waarmee u op dit moment verbinding met internet heeft.
  5. Op uw computer of de gateway naar internet draait firewall software zoals ZoneAlarm of een antivirus programma. In sommige gevallen kan deze software de uitgaande e-mail van Bridge-It blokkeren. Schakel de firewall tijdelijk uit wanneer u Bridge-It e-mail laat versturen. Indien u AVG of Avast gebruikt als antivirus/firewall software volg dan de stappen in het artikel INFO: AVG of Avast blokkeert uitgaande e-mail vanuit Bridge-It .

Veelal kunnen verbindingsproblemen met een handmatige SMTP server worden opgelost door gebruik te maken van de Bridge-It e-mailserver.


Extra informatie

AVG of Avast blokkeert uitgaande e-mail vanuit Bridge-It 
Instellen van Bridge-It e-mailserver


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

23-03-2020 - Artikel gepubliceerd
24-02-2022 - Artikel bijgewerkt