Introductie

In sommige gevallen kunt u een Bridgemate Pro niet altijd inzetten omdat er geen basisstation in de buurt beschikbaar is. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld kroegentochten en fietsdrives waar niet op alle locaties een basisstation geplaatst kan worden. In zo’n geval kunt u de Bridgemate Pro als Classic hanteren en toch de Bridgemate hanteren voor de scoreverwerking.


Handelwijze

Bij toernooien die op meerdere plaatsen gespeeld worden en er niet op elke locatie een basisstation ingezet kan worden, is het gebruik van de draadloze Bridgemate Pro niet mogelijk. De Bridgemate Pro vereist immers dat er een basisstation aanwezig is zodat de Bridgemate over het schema kan beschikken en de scores kan doorsturen. U kunt er in dergelijke situaties voor kiezen om uw Bridgemates Pro tijdelijk als Bridgemate Classic te hanteren. De Bridgemate Classic verkrijgt het volledige schema voor de tafel voor aanvang van de zitting en werkt tijdens de zitting als stand-alone. Na afloop van de zitting wordt het apparaat aan de computer verbonden en worden de scores verwerkt. Op deze manier kan toch gebruik gemaakt worden van de automatische scoreverwerking van de Bridgemate.


PROCEDURE

De procedure is als volgt:

  1. U programmeert de Bridgemates Pro als eerste om naar Bridgemate Classic.
  2. Vervolgens gebruikt u de Bridgemates in uw toernooi waarbij u ze als Classic hanteert. U gebruikt hiervoor de menus Zitting - Bridgemate Classic Initialiseren en Zitting - Bridgemate Classic uitlezen in uw rekenprogramma om het schema in de Bridgemates in te laden en na afloop de scores uit te lezen. De score-invoer via Bridgemate Pro gebruikt u hierbij dus niet.
  3. Na afloop van het toernooi programmeert u de Bridgemates terug naar Bridgemate Pro zodat u ze weer als draadloze Bridgemates kunt gebruiken.

 

Om de Bridgemates te programmeren als Bridgemate Classic bent u het firmware bestand Bridgemate Classic v1.6 benodigd. De link naar dit bestand treft u aan op het einde van dit document. Om de Bridgemates terug te programmeren naar Bridgemate Pro gebruikt u het meest recente firmware bestand voor de Bridgemate Pro (versie 2.2.3 of hoger). Ook deze link staat geheel onderaan dit document. Het is niet nodig om het RF-protocol ook opnieuw te programmeren. Herprogrammeren van de Bridgemates doet u vanuit uw rekenprogramma via het menu Systeem – Bridgemate – Bridgemate firmware vernieuwen. U bent hiervoor de communicatiekabel benodigd. Het Bridgemate Pro basisstation is niet benodigd om de firmware te vernieuwen. Het herprogrammeren van de Bridgemates duurt ongeveer 1 minuut per Bridgemate. Meer informatie over het gebruik van de Bridgemate Classic treft u aan in de handleiding Bridgemate & Bridge-It.


Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel.


Zie ook

Download Bridgemate Classic firmware
Download Bridgemate Pro firmware
Handleidingen Bridgemate & Bridge-It


Update historie

24-03-2020 - Artikel gepubliceerd