Introductie

In sommige gevallen kunt u een Bridgemate Pro niet altijd inzetten omdat er geen basisstation in de buurt beschikbaar is. Dit kan voorkomen bij bijvoorbeeld kroegentochten en fietsdrives waar niet op alle locaties een basisstation geplaatst kan worden. In zo’n geval kunt u de Bridgemate Pro als Classic hanteren en toch de Bridgemate hanteren voor de scoreverwerking.


Handelwijze

Bij toernooien die op meerdere plaatsen gespeeld worden en er niet op elke locatie een basisstation ingezet kan worden, is het gebruik van de draadloze Bridgemate Pro niet mogelijk. De Bridgemate Pro vereist immers dat er een basisstation aanwezig is zodat de Bridgemate over het schema kan beschikken en de scores kan doorsturen. U kunt er in dergelijke situaties voor kiezen om uw Bridgemates Pro tijdelijk als Bridgemate Classic te hanteren. De Bridgemate Classic verkrijgt het volledige schema voor de tafel voor aanvang van de zitting en werkt tijdens de zitting als stand-alone. Na afloop van de zitting wordt het apparaat aan de computer verbonden en worden de scores verwerkt. Op deze manier kan toch gebruik gemaakt worden van de automatische scoreverwerking van de Bridgemate.


PROCEDURE

De procedure is als volgt:

 1. Download het Bridgemate Classic firmwarebestand NL16.bpf. Zodra u op deze link klikt, wordt het bestand NL16.bpf in uw map "Downloads" geplaatst.
 2. Start het programma Bridgemate Control Software op.
 3. Ga naar menu Extra -> Instellingen -> Algemeen.
 4. Plaats een vinkje bij "Detectie basisstation uitschakelen" en druk op OK.
 5. Sluit nu de Bridgemate Classic communicatiekabel aan op uw computer. Gebruik eventueel de USB-serieel converter die u ook gebruikt om het Bridgemate Pro basisstation aan te sluiten op de computer.
 6. Ga naar menu Extra -> Bridgemate -> Bridgemate Pro firmware vernieuwen in Bridgemate Control Software en druk op OK zodra u daar om gevraagd wordt.
 7. Bij "Kies bestand" selecteert u het NL16.bpf bestand dat zich bevindt in uw Downloads map.
 8. Activeer een Bridgemate Pro met de JA toets en sluit het aan op de communicatiekabel. De Bridgemate wordt nu geprogrammeerd met de Classic firmware.
 9. Zodra het programmeren voltooid is (wacht voor de melding hiervan in Bridgemate Control Software) ontkoppelt u de Bridgemate. Het herprogrammeren van de Bridgemates duurt ongeveer 1 minuut.
 10. Herhaal stappen 8 en 9 voor andere Bridgemates die u wilt programmeren.

Zodra het programmeren voltooid is, doet u het volgende:

 1. Ga naar menu Extra -> Instellingen -> Algemeen.
 2. Verwijder het vinkje bij "Detectie basisstation uitschakelen" en druk op OK.
 3. Sluit Bridgemate Control Software af. 

Als laatste dient u uw rekenprogramma in te stellen op Bridgemate Classic:

 1. Start uw rekenprogramma op.
 2. Druk linksboven op het programmalogo en vervolgens op "Instellingen".
 3. De programma-instellingen worden nu getoond. Druk op onderdeel "Bridgemates".
 4. Plaats een vinkje bij "Bridgemate Classic: initialisatie en uitlezen vai een communicatiekabel". De andere vinkjes mag u aan laten staan.
 5. Sluit het instellingen scherm door op de groene akkoordknop rechtsboven te drukken.

U kunt nu de Bridgemates in uw toernooi als Bridgemate Classic inzetten. U gebruikt hiervoor de menus Zitting - Bridgemate Classic - Initialiseren en Zitting - Bridgemate Classic - Uitlezen in uw rekenprogramma om het schema in de Bridgemates in te laden en na afloop de scores uit te lezen. De score-invoer via Bridgemate Pro gebruikt u hierbij dus niet. Meer informatie over het gebruik van de Bridgemate Classic treft u aan in de handleiding Bridgemate & Bridge-It.

Na afloop van het toernooi programmeert u de Bridgemates terug naar Bridgemate Pro zodat u ze weer als draadloze Bridgemates kunt gebruiken. Dit gaat op dezelfde wijze als hierboven beschreven, echter u gebruikt nu het Bridgemate Pro firmware bestand NL223.bpf. Deze kunt u downloaden van dit artikel. Het is niet nodig om het RF-protocol ook opnieuw te programmeren. 


Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel.


Zie ook

Bridgemate Classic firmware bestand NL16.bpf
Bridgemate Pro firmware bestand NL223.bpf
Handleidingen Bridgemate & Bridge-It


Update historie

24-03-2020 - Artikel gepubliceerd
11-03-2022 - Artikel herschreven