Introductie

Nadat alle paren zich bij de zitting hebben aangemeld en klaar zijn om te spelen, wordt de toegang tot de lobby gesloten en wordt de hybride zitting aangemaakt in het rekenprogramma. Dit artikel verduidelijkt welke stappen u moet ondernemen.


Procedure

Als alle partnerschappen tot stand gekomen zijn, onderneemt de wedstrijdleider de volgende stappen om de voorbereidingen voor de hybride zitting af te ronden.

1. Toegang sluiten en online paren vastzetten

De aangewezen wedstrijdleider logt in op www.bridgemate.club en sluit zich aan bij de zitting. Als alle partnerschappen voltooid zijn, klikt de wedstrijdleider op de gele knop "Klik hier om de paren vast te zetten".

Door de paren vast te zetten:

  • Wordt de lobby gesloten en kunnen nieuwe spelers er niet meer in.
  • Kunnen spelers die nog geen partner gekozen hebben dat niet meer doen.
  • Kunnen bestaande partnerschappen niet meer worden ontbonden.
  • Is een oneven aantal paren mogelijk. Zo ontstaat elke ronde een stilzit voor één van de paren.

Een bericht geeft aan dat de paren vastgezet zijn en dat de zitting gestart kan worden vanuit het rekenprogramma.

De wedstrijdleider kan de lobby heropenen door op "Annuleren" te drukken. Als de lobby heropend wordt, moet de wedstrijdleider die wederom vastzetten voor hij verder gaat met de verdere voorbereidingen.

2. Maak de zitting aan in uw rekenprogramma

De zitting kan nu worden aangemaakt in het rekenprogramma. Volg de onderstaande stappen zorgvuldig:

  1. Voeg één of meer lijnen toe voor de fysieke zitting en rond de voorbereidingen voor deze lijn(en) af. Deze lijn(en) worden op de gebruikelijke manier ingesteld als u uw clubzitting aanmaakt. Als de zitting alleen online wordt gespeeld, kan deze stap achterwege gelaten worden.
  2. Voeg een extra lijn toe voor de online zitting. Het aantal paren moet overeenstemmen met het aantal online paren op het moment dat de zitting vastgezet werd. Als er een oneven aantal online paren is, voeg dan in uw rekenprogramma een paar toe om dit aantal even te maken en geef het afwezige paar op. U kunt om elk willekeurig paar instellen als het afwezige paar. Voer geen spelersnummers of -namen in voor het online gedeelte; deze worden verstrekt door Bridgemate Play.
  3. Kies het speelschema voor het online gedeelte. U kunt elk gewenst parenschema kiezen.
  4. Stel de zitting in om top-integraal berekend te worden. Daarvoor zijn gedupliceerde spellen nodig in de fysieke clublijn(en).
  5. Importeer spelverdelingen voor alle lijnen. Deze spelverdelingen worden zowel online als op de club gespeeld.

U bent nu klaar om vanuit het rekenprogramma het Bridgemate systeem te starten en de hybride zitting te beginnen.


Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel.


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

17-01-2022 - Artikel gepubliceerd