Introductie

Met de Bridgemate app is het mogelijk om scores in te voeren. Dit artikel legt uit hoe u scores invoert in de Bridgemate app en hoe u scorecorrecties aanbrengt.


Procedure

Om de Bridgemate App te gebruiken voor het invoeren van scores moet u als speler de app hebben geïnstalleerd, een Bridgemate account hebben aangemaakt en geregistreerd zijn bij uw club. De score-invoer in de Bridgemate App moet geactiveerd zijn door de club.


Scores invoeren

Als score-invoer geactiveerd is voor de actieve zitting, wordt op de meeste schermen een gele knop Nieuwe score weergegeven.

Om een nieuwe score in te voeren in de huidige ronde op deze tafel, drukt u op deze knop.

Kies eerst het spelnummer.


Reeds gespeelde spellen worden aangegeven met een groen vinkje. Voer een nieuwe score in door een spelnummer te kiezen dat nog niet is gespeeld. Nadat het spelnummer is gekozen, wordt het contract ingevoerd.

Selecteer het definitieve contract (voer niet de volledige bieding in). Kies Pas als alle spelers gepast hebben of Niet gespeeld als het spel helemaal niet gespeeld werd - bijvoorbeeld door tijdsgebrek.

Zodra het contract is geselecteerd, worden de leider en, desgewenst, doublet of redoublet geselecteerd.

Kies de leider door op de juiste richting te klikken. Als het contract gedoubleerd of geredoubleerd werd, drukt u op de X of XX knop om doublet of redoublet aan te geven. Zodra de leider is geselecteerd, wordt de uitkomstkaart ingevoerd. Dit scherm verschijnt alleen als de club de invoer van de uitkomstkaart heeft geactiveerd.

U kunt eerst een kleur of kaart kiezen. Zodra u beide heeft gekozen, gaat het scherm automatisch over op de invoer van het aantal slagen.

Klik op één van de groene knoppen voor gemaakte contracten. Als het contract niet is gemaakt, klikt u op één van de rode knoppen. Als er meer of minder slagen gemaakt zijn dan er op het scherm zichtbaar zijn, schuif dan de groene of rode knoppen naar links om meer mogelijke resultaten te tonen.
Nadat het aantal slagen is gekozen, vraagt de app om verificatie door uw tegenstanders.

Als uw tegenstander het eens is met de score, klikt u op Accepteren (of uw tegenstander drukt op deze knop). Als uw tegenstander het er niet mee eens is, drukt u op Terug om terug te keren naar het vorige scherm en de score te corrigeren.

Nadat de score geaccepteerd is, wordt deze doorgestuurd voor verdere scoreverwerking. U kunt nu de resultaten bekijken (als de instellingen van uw club dat toestaan), de volgende score invoeren of het invoerscherm verlaten en terugkeren naar de zitting.


Een score corrigeren

Om een reeds door uw tegenstander bevestigde score in de huidige ronde te corrigeren, drukt u op het gekozen spelnummer. Als de ronde is afgelopen, kan alleen de wedstrijdleider nog wijzigingen aanbrengen in de score.

Als u tijdens het invoeren van de score een fout hebt gemaakt die uw tegenstander niet heeft bevestigd, klik dan op de onjuiste informatie in de overzichtsbalk om terug te keren naar het betreffende invoerscherm.

Als u bijvoorbeeld spel 8 hebt gekozen in plaats van 6, klikt u op Spel 6 om terug te keren naar het invoerscherm en voert u vanaf daar de juiste gegevens in. Hebt u alleen de uitkomst verkeerd ingevoerd, klik dan op ♠5 om de uitkomst opnieuw in te voeren.


Extra informatie

Er is geen extra informatie voor dit artikel.


Zie ook

Geen referenties beschikbaar voor dit artikel.


Update historie

17-01-2022 - Artikel gepubliceerd